Styrelsen

Kamratstödets huvudman blir en egen styrelse med representanter från de tre föreningar och representanter från kamratstödets målgrupp som tar över huvudmannaskapet från distriktet och IOGT-NTO Fridsam. De tre föreningarna blir 306 Fridsam, 4146 Standard och 1071 Landsbro.

Styrelsen består Lennart Svensson ordf, Sven Leek Kassör,

Carina Prack Multanen, Roger Gunnarsson Sekreterare, Hans Hjellström.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00