IOGT-NTO:s föreninsverksamhet

Deltar i Musik,dans,föreläsningar,kultur,föreningsträffarm.m Dans i IOGT-NTO:s lokal samt på andra orter under vintersäsongen. Anordnar fest ibland för oss i kamratstödet,Umgänge,mat m.m till en rimlig kostnad.

Möjlighet att delta i studiecirklar som anordnas av NBV.

Möjlighet att delta i gymnastikgrupper,styrketräningsgrupper, litteraturstudier, som IOGT-NTO anordnar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00